Ja, u wordt vriendelijk verzocht alle mutaties, ook voor korte periode’s, aan Pac/meldkamer door te geven.