Ja, in dat geval stellen wij het zeer op prijs als u onze Pac/meldkamer van te voren op de hoogte brengt.