Om een vals alarm uit te sluiten, moet eerst vast komen te staan dat het een serieuze melding betreft. Deze verificatie (controle) kan op drie manieren:

1. Verificatie door personen. Bijvoorbeeld door een particulier alarmopvolgingsbedrijf. Maar ook persoonlijke verificatie door u zelf of buren is toegestaan.

2. Verificatie door de meldkamer met behulp van beeld (camera’s) of geluid (microfoons).

3. Verificatie door de meldkamer op basis van meerdere alarmzones binnen uw alarmsysteem die binnen 5 minuten geactiveerd worden. Alarmsystemen waarop magneetcontacten op deuren en/of ramen en ruimtedetectie zijn aangesloten, kennen veelal meerdere alarmzones. Ook zijn er alarmsystemen die alleen op basis van ruimtedetectie meerdere zones kennen (onderscheid tussen entreehal, directiekamer etc.).