Storingen

De testmelding komt niet door, er is een storing.

De meldkamer of het PAC heeft mij gebeld dat de testmelding niet is doorgekomen. Dit kan gebeuren wanneer bijvoorbeeld uw provider onderhoud, reset, update aan uw router heeft gepleegd. Tevens kan het zijn dat er een ‘netwerkdip’ is geweest, of een stroomuitval. Misschien is een kabel los (bij uw router of staat deze uit?)

U kunt zelf een schakeling met uw alarmsysteem maken (dus schakel het alarm in, laat deze eventueel afgaan, en schakel het alarmsysteem weer uit. Bel de meldkamer en vraag of deze acties zijn binnengekomen. Zo ja, dan hoeft u niets te doen. Zo nee, neem dan contact met ons op.

Op het display van mijn bediendeel staat ‘communicatiefout’. Wat houdt dit in?

Met deze melding wordt aangegeven dat er niet helemaal in orde is met de telefoonlijn of internet. Vaak gaat het om een storing bij uw leverancier van deze diensten. Na een tijd verdwijnt de melding automatisch.

U kunt zelf een schakeling met uw alarmsysteem maken (dus schakel het alarm in, laat deze eventueel afgaan, en schakel het alarmsysteem weer uit. Of zal deze verdwijnen indien u het systeem een keer aan- en uitschakelt. Bel de meldkamer en vraag of deze acties zijn binnengekomen. Zo ja, dan hoeft u niets te doen. Zo nee, neem dan contact met ons op.

Bij een valsalarm of gebruikersfout, belt de meldkamer mij niet altijd. Hoe kan dat?

De centralist in de meldkamer ziet op zijn scherm uw alarmmelding binnenkomen. Hij ziet ook dat u binnen 2 minuten het systeem met de juiste code uitschakelt en weet dat het dan om een gebruikersfout gaat. Op dat moment krijgt die melding een lagere prioriteit. Om te zorgen dat de juiste meldingen de juiste prioriteit krijgen, vragen we u dan ook om in zulke gevallen zelf contact op te nemen met de meldkamer en uw melding door te geven.

Om verwarring te voorkomen: u moet bij een vals alarm dus niet naar BTN-EyeSecurity bellen maar naar uw PAC/meldkamer!

Mijn app werkt niet meer

Uiteraard kunnen wij dit voor u oplossen! Er kunnen echter verschillende oorzaken zijn, en hierdoor ook diverse oplossingen. Misschien is het WAN-adres verandert en kunt u niet meer vanaf buiten uw wifi-netwerk de app benaderen? Kunt u wel via uw eigen wifi-netwerk de app benaderen? Heeft u een update uitgevoerd waarna de app niet meer werkt? Gebruikt u andere apparatuur dan bij de oplevering van uw project? Zijn er verbindingsproblemen? Klik hier voor handleiding instellen app.

Kortom vele vragen, tevens attenderen wij op onderstaand:
Onze geleverde apparatuur is voorzien van software. Deze software alsmede ook app’s (applicaties) welke u veelal gratis kunt downloaden, maar ook uw eigen systeem-besturingssoftware (windows, apple, android etc.) én uw eigen apparatuur (modem, telefoon, tablet etc.) wordt via derden, Third Party’s, geleverd. Zij kunnen deze software/app’s/apparatuur aanpassen. Wijzigingen hierin kunnen extra kosten buiten garantie met zich meenemen. BTN-EyeSecurity draagt hier geen verantwoordelijkheid over echter zullen wij ons uiterste best doen u hiermee van dienst te zijn. Indien gewenst kunt u een onderhoudscontract of Service Level Agreement (SLA) afsluiten. Graag informeren wij u hierover. Bel vrijblijvend 088-8887666

 

Meldkamer

Waarom zou ik een meldkameraansluiting nodig hebben?

Voor zowel bedrijven als de particulier kan het nuttig zijn om het alarmsysteem te koppelen aan een meldkamer, aangepast aan de aard van de te ontvangen en te verwerken informatie en de de uit te voeren taken voor zowel in en uitgaande berichtgeving en acties.
De meldkamer moet alle alarmen behandelen en beheren in overeenstemming met de door de klant verstrekte informatie en instructies. Het grote voordeel van een meldkamer is de permanente beschikbaarheid over hiervoor speciaal opgeleide personen die dag en nacht instaan voor de veiligheid van uw bezittingen en persoon. Persoonlijke berichtgeving is hiervan het goede voorbeeld. Doordat er na een alarm een tweespraak verbinding op gang wordt gezet heeft men hierdoor altijd rechtstreeks contact met een operator meldkamer.

Veel mensen maken echter gebruik van berichtgeving over SMS of een ingesproken boodschap. Dit is echter niet echt aan te raden om volgende redenen;

  • u de echtheid van het alarm moet nagaan. (verificatie na alarm?)
  • uw mobiele telefoon misschien niet binnen uw handbereik ligt en u zo de oproep mist
  • de batterij van uw mobiele telefoon niet opgeladen is en de oproep verloren gaat, idem bij vergadering/in-gesprek etc.
  • u niet in verbinding staat met een persoon en je hierdoor geen verdere instructies kunt geven of vragen stellen
  • u geheel op eigen initiatief naar de plaats van het onheil moet gaan zowel overdag als ’s nachts

Wat als er iets gebeurt met uw buren/vrienden/medewerkers wanneer zij naar het alarm gaan in opdracht van u…
Indien de oproep door de gebruiker gemist wordt is er een tweede SMS of een ingesproken boodschap wat verzonden wordt naar een volgend persoon, toch dit werkt erg vertragend. Het is tenslotte de bedoeling om zo snel en accuraat mogelijk te handelen.

Kortom, een aansluiting op de meldkamer geeft niet iets meer zekerheid, wat is uw keuze?

Hoe kom ik in contact met mijn meldkamer?

AlarmMeldNet:
U kunt meldkamer AlarmMeldNet bereiken op:  +31(0)475 39 39 39

EuroPac:
U kunt meldkamer Europac bereiken op:  +31(0)412 65 40 00

Intergarde:
U kunt meldkamer Intergarde bereiken op:  +31(0)433 25 00 99

SMC:
U kunt meldkamer SMC bereiken op:  +31(0)88 678 99 88

Hoe kan ik mijn waarschuwadressen/gegevens wijzigen?

U kunt nieuwe of gewijzigde waarschuwadressen aan de meldkamer/PAC doorgeven via de e-mail. Ga hiervoor naar de website van de betreffende meldkamer/PAC, hier zijn speciale formulieren voor. Heeft u begeleiding hierbij nodig dan vernemen wij dit graag.

Bij een valsalarm of gebruikersfout, belt de meldkamer mij niet altijd. Hoe kan dat?

De centralist in de meldkamer ziet op zijn scherm uw alarmmelding binnenkomen. Hij ziet ook dat u binnen 2 minuten het systeem met de juiste code uitschakelt en weet dat het dan om een gebruikersfout gaat. Op dat moment krijgt die melding een lagere prioriteit. Om te zorgen dat de juiste meldingen de juiste prioriteit krijgen, vragen we u dan ook om in zulke gevallen zelf contact op te nemen met de meldkamer en uw melding door te geven.

Om verwarring te voorkomen: u moet bij een vals alarm dus niet naar BTN-EyeSecurity bellen maar naar uw PAC/meldkamer!

Hoe kan ik de bloktijden van onze alarminstallatie aanpassen?

U kunt nieuwe of gewijzigde bloktijden (de periode per dag dat de alarminstallatie door de meldkamer bewaakt wordt op inschakeling van uw alarminstallatie) aan ons doorgeven via de e-mail. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw nieuwe gegevens op de juiste manier worden verwerkt bij de meldkamer.

Ik ga op vakantie, moet de meldkamer dat ook weten?

Ja, u wordt vriendelijk verzocht alle mutaties, ook voor korte periode’s, aan Pac/meldkamer door te geven.

Hoeveel sleutelhouders moet ik hebben?

Er dienen minimaal 3 sleutelhouders bij onze Pac/meldkamer bekend te zijn.

Moet ik bij werkzaamheden aan elektra, aan het alarmsysteem etc. de meldkamer bellen?

Ja, in dat geval stellen wij het zeer op prijs als u onze Pac/meldkamer van te voren op de hoogte brengt.

Ik heb een bedieningsfout gemaakt, moet ik dan wachten totdat de meldkamer belt?

Nee, in dit geval stellen wij het zeer op prijs als u onze Pac/meldkamer hiervan direct op de hoogte brengt.

Komt de politie altijd als ik een aansluiting bij de meldkamer heb?

Het is niet per definitie zo dat er na een alarmering altijd politie wordt ingeschakeld. Er moet een geverifieerde alarmmelding (voor uitleg zie volgende “veelgestelde vraag”) plaatsvinden alvorens de politie door de meldkamer ingeschakeld mag worden.

Daarnaast hangt het van de afspraken af die er met de meldkamer zijn gemaakt. De politie neemt een geverifieerde alarmmelding in behandeling, echter door tijd- capaciteitsgebrek is de politie niet altijd in staat ook daadwerkelijk ter plaatse te komen.

Wat is een geverifieerde alarmmelding?

Om een vals alarm uit te sluiten, moet eerst vast komen te staan dat het een serieuze melding betreft. Deze verificatie (controle) kan op drie manieren:

1. Verificatie door personen. Bijvoorbeeld door een particulier alarmopvolgingsbedrijf. Maar ook persoonlijke verificatie door u zelf of buren is toegestaan.

2. Verificatie door de meldkamer met behulp van beeld (camera’s) of geluid (microfoons).

3. Verificatie door de meldkamer op basis van meerdere alarmzones binnen uw alarmsysteem die binnen 5 minuten geactiveerd worden. Alarmsystemen waarop magneetcontacten op deuren en/of ramen en ruimtedetectie zijn aangesloten, kennen veelal meerdere alarmzones. Ook zijn er alarmsystemen die alleen op basis van ruimtedetectie meerdere zones kennen (onderscheid tussen entreehal, directiekamer etc.).

 

Alarmsysteem

De testmelding komt niet door, er is een storing.

De meldkamer of het PAC heeft mij gebeld dat de testmelding niet is doorgekomen. Dit kan gebeuren wanneer bijvoorbeeld uw provider onderhoud, reset, update aan uw router heeft gepleegd. Tevens kan het zijn dat er een ‘netwerkdip’ is geweest, of een stroomuitval. Misschien is een kabel los (bij uw router of staat deze uit?)

U kunt zelf een schakeling met uw alarmsysteem maken (dus schakel het alarm in, laat deze eventueel afgaan, en schakel het alarmsysteem weer uit. Bel de meldkamer en vraag of deze acties zijn binnengekomen. Zo ja, dan hoeft u niets te doen. Zo nee, neem dan contact met ons op.

Kan ik overstappen op een andere provider i.v.m. de doormelding naar de meldkamer?

Waarschijnlijk heeft u nu een analoge lijn van KPN. Deze wilt u vervangen door een alles-in-een pakket (telefoon, tv, internet).

Dat is mogelijk, echter kunnen wij geen 100% garantie geven op de juistheid van de doormelding. Daar deze bellijnen geen echte analoge telefoonlijnen zijn. Het zijn namelijk gesimuleerde analoge lijnen. Deze lijnen worden door de communicatieapparatuur niet altijd volledig “begrepen”. Een betere optie is uw alarminstallatie aan te sluiten op uw internetverbinding. U dient hiervoor een IP-overdrager aan te schaffen. U heeft vervolgens geen belkosten meer.

Op het display van mijn bediendeel staat ‘communicatiefout’. Wat houdt dit in?

Met deze melding wordt aangegeven dat er niet helemaal in orde is met de telefoonlijn of internet. Vaak gaat het om een storing bij uw leverancier van deze diensten. Na een tijd verdwijnt de melding automatisch.

U kunt zelf een schakeling met uw alarmsysteem maken (dus schakel het alarm in, laat deze eventueel afgaan, en schakel het alarmsysteem weer uit. Of zal deze verdwijnen indien u het systeem een keer aan- en uitschakelt. Bel de meldkamer en vraag of deze acties zijn binnengekomen. Zo ja, dan hoeft u niets te doen. Zo nee, neem dan contact met ons op.

Wat is een beveiligingsplan?

Een beveiligingsplan is een uitgebreid document waarin de eisen van te nemen maatregelen gemotiveerd worden toegelicht. Onderdeel van dit plan is het Programma van Eisen (PvE). Dit is een vragenlijst/document waarop aan de hand van uw gegevens de benodigde beveiligingsklasse vastgesteld wordt overeenkomstig de eisen van de verzekeraars. Zowel u als wij, uw beveiligingsbedrijf ondertekenen dit document voor het uitgebrachte beveiligingsadvies.

Het is aan u als opdrachtgever of het beveiligingsadvies wordt gevolgd. Is de beveiliging op aangeven van de verzekeraar, dan is het raadzaam om het dit advies te volgen. Het niet volgen hiervan kan bijvoorbeeld betekenen dat er bij inbraakschade geen uitkering plaats vindt.

 

Camerasysteem

Mijn app werkt niet meer

Uiteraard kunnen wij dit voor u oplossen! Er kunnen echter verschillende oorzaken zijn, en hierdoor ook diverse oplossingen. Misschien is het WAN-adres verandert en kunt u niet meer vanaf buiten uw wifi-netwerk de app benaderen? Kunt u wel via uw eigen wifi-netwerk de app benaderen? Heeft u een update uitgevoerd waarna de app niet meer werkt? Gebruikt u andere apparatuur dan bij de oplevering van uw project? Zijn er verbindingsproblemen? Klik hier voor handleiding instellen app.

Kortom vele vragen, tevens attenderen wij op onderstaand:
Onze geleverde apparatuur is voorzien van software. Deze software alsmede ook app’s (applicaties) welke u veelal gratis kunt downloaden, maar ook uw eigen systeem-besturingssoftware (windows, apple, android etc.) én uw eigen apparatuur (modem, telefoon, tablet etc.) wordt via derden, Third Party’s, geleverd. Zij kunnen deze software/app’s/apparatuur aanpassen. Wijzigingen hierin kunnen extra kosten buiten garantie met zich meenemen. BTN-EyeSecurity draagt hier geen verantwoordelijkheid over echter zullen wij ons uiterste best doen u hiermee van dienst te zijn. Indien gewenst kunt u een onderhoudscontract of Service Level Agreement (SLA) afsluiten. Graag informeren wij u hierover. Bel vrijblijvend 088-8887666

Hoe lang mag ik beelden bewaren?

Beelden mag u in principe 4 weken bewaren. Wel met de voorwaarde dat u te kennen geeft dat er opnames worden gemaakt door het plaatsen van waarschuwingsstickers bijvoorbeeld en/of door een confrontatiemonitor bij de ingang van de winkel of woning. Zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht

Mag ik mijn camerasysteem beelden bekijken van de openbare weg?

Dat is toegestaan als op de camerabeelden ook het grootste deel van uw bedrijfspand of woning te zien is. Bijvoorbeeld de voorzijde van uw winkel of woning. Het is namelijk meestal onvermijdelijk om te voorkomen dat de openbare weg op uw beeld te zien is. Uiteraard kunnen wij ook beelden voorzien van een privacy-mask. Zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht

Wat is het verschil tussen bullet- en dome-camera’s?

Enkel het uiterlijk is het verschil tussen een bullet- en dome-camera’s. Bullet-camera’s hebben een beugel en werken preventief. Dome-camera’s hebben de vorm van een halve bol en zijn onopvallend. Beide camera’s leveren dezelfde beeldkwaliteit en zijn aan zowel de muur als het plafond te bevestigen.

Wat is het verschil tussen draadloze en bekabelde camera’s?

Door de hedendaagse technieken zit er vandaag de dag geen kwaliteitsverschil meer tussen onze draadloze en bekabelde camera’s. Beide leveren haarscherpe Full HD-beelden en werken gegarandeerd storingsvrij. Er zit wel een klein verschil in aansluiten:

  • Draadloze camera’s steekt u enkel in het stopcontact; u trekt geen kabels.
  • Bekabelde camera’s worden via één kabel met de recorder verbonden. Over deze kabel loopt zowel het beeld als stroom. Een stopcontact in de buurt van de camera is niet nodig.

 

Brandmeldsysteem

Heeft u of wilt u een brandmeldsysteem?

Het programma van eisen (PVE) is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een te ontwerpen brandmeldinstallatie. De bedoeling van een programma van eisen is van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren. De “eisen” zijn de criteria waaraan voldaan moet worden om een goed brandetectiesysteem te verkrijgen.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.