Een groot voordeel van collectieve beveiliging is dat u samen met uw buren de kosten laag houdt. Op deze manier wordt de gehele omgeving goed in de gaten gehouden. Wij signaleren niet alleen inbraken en brand, maar alles wat effect heeft op u, uw woning en bijzondere situaties.. Zijn er gevaarlijke situaties ontstaan, wordt er sabotage of vandalisme aangetroffen bij u of uw buren? Of vinden er illegale activiteiten plaats rondom uw woning? Dan is dat van invloed op uw woning. Bij collectieve beveiliging worden deze situaties meegenomen en wordt er actie ondernomen zodat u weer een veilig gevoel heeft. U kunt deze dienst afnemen in combinatie met alarmopvolging.

Schade direct oplossen: Is er een poging tot inbraak geweest en is uw ruit gesneuveld, of krijgt u de deur niet meer open of volledig dicht, dan is het natuurlijk belangrijk dat dit snel gerepareerd wordt. Wij hebben dan ook een partner die met een 24-uurs service dergelijke problemen direct kan oplossen.  De servicewagen is snel ter plaatse en heeft de meest gangbare glassoorten en reparatie middelen bij zich. Op die manier kan uw schade in de meeste gevallen direct gerepareerd worden. Mocht dat niet direct volledig kunnen doordat er afwijkende materialen nodig zijn, dan zorgen we ervoor dat er een tijdelijke oplossing geboden wordt en worden de juiste middelen besteld. Op die manier zult u zich weer vertrouwd en veilig voelen!