Beelden mag u in principe 4 weken bewaren. Wel met de voorwaarde dat u te kennen geeft dat er opnames worden gemaakt door het plaatsen van waarschuwingsstickers bijvoorbeeld en/of door een confrontatiemonitor bij de ingang van de winkel of woning. Zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht